Rachunek cash flow - co to jest? Przepływy środków pieniężnych (2024)

Tworzenie sprawozdania finansowego to skomplikowany obowiązek, który daje jednak bardzo dużo informacji na temat kondycji firmy. Szczegółowych danych o jej finansach dostarcza rachunek cash flow.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych to podstawowy element sprawozdania finansowego, pozwalający bardzo skutecznie ocenić bieżący stan i potencjał konkretnego podmiotu. Gwarantuje wyższą transparentność od bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz pozwala na jasne określenie przepływów pieniędzy, uwzględniając ich źródła oraz cele finansowania. Warto dowiedzieć się, kto jest zobligowany do stworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych cash flow, i jak podejść do tego zadania. Jest to ważny wymóg prawny, którego nie można zlekceważyć, a zarazem bezcenna informacja dla inwestorów oraz innych instytucji zainteresowanych udzieleniem podmiotowi swoich środków.

Rachunek cash flow - co to jest? Przepływy środków pieniężnych (1)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cash flow), obok bilansu i rachunku zysków i strat, jest podstawowym elementem sprawozdania finansowego, do którego sporządzenia są zobligowane jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu. Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. są to m.in.

 • Grupy kapitałowe.
 • Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych.
 • Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji.
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
 • Jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych (z wyjątkiem funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego).
 • Krajowe instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego.
 • Spółki akcyjne z wyłączeniem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.
 • Jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły dwa z podanych warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku wynosiła równowartość co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość 5 000 000 euro.
 • Spółki przejmujące i spółki nowo związane.

Jak widać, do stworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych zobowiązanych jest wiele podmiotów, nie tylko tych operujących na rynku finansowym. Osoby zajmujące się finansami powinny więc skrupulatnie przygotować się do stworzenia tego dokumentu.

Tworząc sprawozdanie z przepływów pieniężnych, w każdej sekcji należy również podliczyć przepływy środków pieniężnych netto, a następnie zsumować wartości. Ustawa zakłada przy tym konieczność wskazania bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych oraz stanu na początek i koniec okresu rozliczeniowego.

Istnieją dwa sposoby stworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych. W metodzie bezpośredniej przepływy z działalności operacyjnej przedstawione są poprzez wskazanie poszczególnych grup wpływów i wydatków. W metodzie pośredniej najważniejszy jest natomiast zysk (lub strata) netto, oraz korekty z tytułu działalności operacyjnej i obrotowej. Przepływy pieniężne netto wylicza się natomiast w obu przypadkach tak samo, odejmując wydatki od wpływów. Bez wątpienia tworzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych wymaga pewnej praktyki oraz wiedzy teoretycznej. Warto więc rozważyć udział w konferencjach i szkoleniach, pozwalających na rozwinięcie tych kompetencji.

Przepływy pieniężne cash flow umożliwiają przede wszystkim szybką ocenę stanu jednostki oraz stwierdzenie, na jakim etapie rozwoju się znajduje. Pomocna może okazać się analiza przepływów środków pieniężnych w trzech wymienionych grupach: na jej podstawie można określić, czy firma rozwija się w prawidłowy sposób, czy realizuje inwestycje lub przygotowuje się do nich, lub czy nie zagrażają jej problemy związane z brakiem płynności finansowej, a nawet bankructwem. To więc bezcenny dokument z punktu widzenia inwestorów oraz instytucji, które miałyby zaangażować w konkretny podmiot swoje środki finansowe. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest również bezcenne dla kadr zarządzających, ponieważ umożliwiają dokładne prześledzenie źródeł i celów finansowania, a co za tym idzie również zdobycie pogłębionej wiedzy na temat kondycji finansowej podmiotu.

Autor: Paweł Łaniewski

Rachunek cash flow - co to jest? Przepływy środków pieniężnych (2)

Newsletter konferencje.pb.pl

Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.

ZAPISZ MNIE

×

Newsletter konferencje.pb.pl

autor: Mateusz Stempak

Ostatnia środa miesiąca

Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB"*

ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [emailprotected]. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [emailprotected]. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Przeczytaj w strefie wiedzy

 • Bankowość
 • Digital
 • E-commerce
 • Energetyka
 • Finanse
 • Human Resources
 • IT
 • Innowacje
 • Inwestowanie
 • Logistyka
 • Marketing
 • Nieruchom*ości
 • Obsługa klienta
 • Prawo
 • Public relations
 • Sprzedaż
 • Sztuczna inteligencja
 • Umiejętności miękkie
 • Zarząd
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie należnościami
 • Medycyna
 • Farmacja
 • Akademia Przedsiębiorcy
Nowoczesny lider: kluczowe kompetencje dyrektora administracji
Na drodze do zgodności
Dyrektor Administracyjny: Od Operacyjnego Koordynatora do Strategicznego Partnera Zarządu
Re-commerce: przyszłość handlu, trendy na najbliższe lata
Jak zmieniła się rola Dyrektora Administracyjnego w ostatnim czasie
Wygodne dla mózgu stereotypy
Dyrektywa CSRD i zabezpieczenie firmy w kontekście AI - wyzwania Compliance Officera
8 grzechów głównych w zakresie compliance w firmach
Od zdrowego umysłu do zdrowego biznesu. Dobrostan mentalny liderów i zespołów priorytetem w 2024 r.
Wyzwania i wynikające z nich nowe obszary kompetencyjne w controllingu finansowym
3 pytania o bezpieczeństwo finansowe
Dezynsekcja e-commerce, pozbądź się szkodników
Zalpha i Srebrne Tsunami, czyli jak radzić sobie z różnicami pokoleniowymi w zespole
5 wskazówek skutecznego storytellingu
Customer Experience. Prognozy na 2024 rok
Poprzednie Następne

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

19

lat doświadczenia w organizacji wydarzeń dla biznesu.

Doświadczenie

Konferencje, warsztaty i szkolenia dla biznesu organizujemy od 2004 roku. Najbardziej aktualne tematy dla przedstawicieli wielu branż oraz uznana marka na rynku sprawiają, że jesteśmy czołowym organizatorem wydarzeń skierowanych do specjalistów, menedżerów i przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, którzy stawiają na rozwój i nieustanne podnoszenie kwalifikacji.

100

konferencji, kongresów, warsztatów i szkoleń biznesowych organizowanych rocznie.

Profesjonalizm i nowoczesne kategorie szkoleń

Nasze konferencje, warsztaty oraz szkolenia biznesowe prowadzą najlepsi mówcy - trenerzy i praktycy będący uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach i mający na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Pomożemy Ci w wielu dziedzinach - zarządzaniu zespołem, budowaniu marki osobistej, udoskonalaniu obsługi klienta, poznaniu nowych trendów rynkowych, nadchodzących zmian legislacyjnych itp. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie.

5000

konferencji, kongresów, warsztatów i szkoleń biznesowych organizowanych rocznie.

Tysiące zadowolonych klientów

Efektywne prowadzenie firmy nie jest możliwe bez ciągłego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności korzystania z odpowiednich narzędzi. Wiedzą o tym tysiące przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, którzy co roku uczestniczą w naszych wydarzeniach, szukając nie tylko wiedzy i inspiracji, ale również doskonałej okazji do nawiązania cennych kontaktów. Udział w wydarzeniach PB to doskonałe forum wymiany doświadczeń i networkingu.

Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

",boxSubmit.innerHTML="✓ JESTEŚ ZAPISANY",boxSubmit.classList.add("-disabled"))})}if(npb.client_data.user_id&&(tripwireBox.classList.add("-user"),boxSubmit.classList.remove("-disabled")),boxSubmit.addEventListener("click",function(){tripwireBox.classList.contains("-send")||this.classList.contains("-sending")||(this.classList.contains("-disabled")?""===tripwireBox.querySelector(".tripwire-box__error").innerHTML&&setErrors("Adres email powinnien mieć od 5 do 64 znaków."):tripwireBox.classList.contains("-user")?(this.classList.add("-sending"),this.classList.add("-disabled"),this.innerText="Wysyłanie ...",$(".-required .tripwire-input__actual").each(function(){this.checked=!0}),sendRequest(npb.client_data.email.replace("%40","@"))):tripwireDialog.classList.remove("-hidden"))}),dialogSubmit.addEventListener("click",function(){if(!tripwireBox.classList.contains("-send")&&!this.classList.contains("-sending"))if(this.classList.contains("-disabled"))""===tripwireDialog.querySelector(".tripwire-dialog__error").innerHtml&&setErrors("Adres email powinnien mieć od 5 do 64 znaków.");else{if(checkConsents())this.classList.add("-sending"),this.classList.add("-disabled"),this.innerText="Wysyłanie ...",sendRequest(tripwireDialog.querySelector(".tripwire-input__email").value)}}),$(".tripwire-box__email").on("change paste keyup",function(){onEmailChange($(this).val())}),$(".tripwire-dialog__email").on("change paste keyup",function(){onEmailChange($(this).val())}),tripwireDialog.addEventListener("click",function(){this.classList.add("-hidden")}),tripwireDialog.querySelector(".tripwire-dialog__close").addEventListener("click",function(){tripwireDialog.classList.add("-hidden"),tripwireDialog.querySelector(".tripwire-dialog__error").innerHTML="",dialogSubmit.classList.remove("-disabled")}),tripwireDialog.querySelector(".tripwire-dialog__window").addEventListener("click",function(e){e.stopPropagation()}),npb.client_data.user_newsletters){var haveThis=npb.client_data.user_newsletters.some(function(e){return e===newsletterId});haveThis&&(tripwireBox.innerHTML="",tripwireDialog.innerHTML="",tripwireBox.classList.add("-hidden"),tripwireDialog.classList.add("-hidden"))}}

As an expert in financial reporting and analysis, I can attest to the importance of creating a comprehensive financial statement, as highlighted in the provided article in Polish. The article emphasizes the significance of the cash flow statement (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) as a fundamental component of the financial report. It provides detailed insights into a company's financial condition by presenting specific data on its cash inflows and outflows.

The cash flow statement ensures higher transparency compared to the balance sheet and income statement, allowing for a clear understanding of cash flows, their sources, and financing purposes. This information is crucial for investors and other entities considering providing financial support to the company.

The obligation to create a cash flow statement is a legal requirement, and the article specifies that entities subject to financial statement audits, including capital groups, national banks, insurance companies, and others, must prepare this report. The criteria for mandatory reporting encompass various factors such as average annual employment, total assets at the end of the year, and net sales revenues.

The article also touches upon the methods of creating a cash flow statement, outlining both the direct and indirect methods. The direct method involves presenting individual cash inflow and outflow groups, while the indirect method focuses on net profit or loss, along with adjustments related to operating and working capital activities.

Practical tips for creating a cash flow statement are provided, emphasizing the need for meticulous preparation and compliance with legal requirements. The statement should include a net cash flow calculation, considering the beginning and ending balances of cash, in accordance with legal provisions.

Additionally, the article underscores the importance of participating in conferences and training sessions to enhance the practical and theoretical knowledge required for preparing a cash flow statement. Cash flows, particularly cash flow statements, serve as a quick assessment tool for evaluating the entity's current state and developmental stage, making them invaluable for investors and institutions.

In summary, the article comprehensively covers the significance of the cash flow statement in financial reporting, the legal obligations for its preparation, and practical considerations for creating an effective and accurate document.

Rachunek cash flow - co to jest? Przepływy środków pieniężnych (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 6069

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.