Waarderingen - ME/CVS (2024)

ME/CVS

Synoniemen: CVS, CVS/ME, ME, chronic fatigue and immune dysfunction syndrome, chronisch vermoeidheidssyndroom, chronische vermoeidheid syndroom, chronische vermoeidheidssyndroom, chronische-vermoeidheidssyndroom, chronischevermoeidheidssyndroom, chronischvermoeidheidssyndroom, myalgische encefalomyelitis, myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom, myalgische encephalomyelitis, postviraal syndroom, vermoeidheidssyndroom

Hieronder leest u in het kort wat de aandoening inhoudt. Wij geven u tips om een behandelaar en behandeling te kiezen die het beste bij u passen. Daarnaast vindt u informatie waar u als patiënt iets aan kunt hebben. Deze informatie is vaak gemaakt in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenorganisaties.

Waarderingen - ME/CVS (1)

 • Overzicht
 • Artikelen
 • Blogs
 • Waarderingen
 • Zorgaanbieders
 • 913 resultaten voor je selectie:

  De sortering wordt niet beïnvloed door de zorgaanbieder. Lees meer.

  GGZ Atypisch Psychosociale Hulpverlening - Breda

  18 mei 2024 - Geplaatst door de redactie

  Heel goed geholpen door Melisa in een gemoedelijke en gezellige en open sfeer.

  E-mailadres

  9.2

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  17 mei 2024 - Geplaatst door de redactie

  Deze artsen hebben mijn situatie enorm doen verbeteren door hun adviezen en medicijnen die ze voorschrijven. Onvermoeibaar blijven ze zoeken naar daar waar verbetering mogelijk is (ik heb ernstige...

  E-mailadres

  8.1

  Lees meer

  Revalidatiecentrum OCA Tilburg - Tilburg

  16 mei 2024 - Geplaatst door de redactie

  OCA is een vriendelijke, sociale plek waar kundige behandelaars dag in dag uit hard werken om mensen te begeleiden bij hun ziekte en hun klachten. Ik heb me hier altijd ontzettend thuis gevoeld!...

  E-mailadres

  8.4

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  14 mei 2024 - Geplaatst door de redactie

  Na 30 jaar ziek zijn zonder hulp, en met verkeerde adviezen kwam ik bij CardioZorg. Met de kanteltafeltest werd de orthostatische intolerantie vastgesteld en ik kreeg te horen dat ik ernstige ME had....

  E-mailadres

  8.0

  Lees meer

  Cardioloog Campen, C.M.C. van - Hoofddorp

  9 mei 2024 - Geplaatst door de redactie

  De artsen van Cardiozorg hebben veel kennis en ervaring met ME en LongCovid patiënten. Zij zijn enorm betrokken en doen meer voor hun patiënten, dan ik gewend ben van andere artsen. Ik ben nu ruim...

  E-mailadres

  9.0

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  9 mei 2024 - Geplaatst door de redactie

  De artsen van Cardiozorg hebben veel kennis en ervaring met ME en LongCovid patiënten. Zij zijn enorm betrokken en doen meer voor hun patiënten, dan ik gewend ben van andere artsen. Ik ben nu ruim...

  E-mailadres

  9.2

  Lees meer

  Cardioloog Visser, F.C. - Hoofddorp

  3 mei 2024 - Geplaatst door de redactie

  Zeer vriendelijk en professioneel, de heer Visser denkt positief mee. Ik ervaar dat als erg ondersteunend, wetend dat echte verbetering een utopie is. Ik ben erg blij met deze arts.

  E-mailadres

  10

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  27 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Gezien de onbekendheid van de ziekte ME is het zo fijn om een heel deskundige arts te hebben die alle “vreemde” en voor mijzelf onverklaarbare symptomen vertaald naar een begrijpelijk en veelal...

  E-mailadres

  9.3

  Lees meer

  Revalidatiecentrum Medinello Utrecht - Utrecht

  25 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  De behandelaars bij Medinello stellen het behandelplan geheel met je op. Mochten er tussentijds dingen veranderen, wordt hier goed mee om gegaan; gestart voor de ME/CVS, maar ondertussen een overgang...

  E-mailadres

  8.9

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  24 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Dit is een fijne zorginstelling waar ontzettend veel kennis en ook onderzoek is over en naar de ziekte ME. Soms wil ik zelf nog niet accepteren dat een symptoom ook bij deze vervelende ziekte hoort...

  E-mailadres

  8.9

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  24 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  In febr. 2020 kwam ik bij CardioZorg terecht. De anamnese was uitgebreid en ik werd goed begeleid hierin. Daarna volgden telefonische consults, omdat ik de afstand naar Hoofddorp niet kan afleggen...

  E-mailadres

  9.4

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  22 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Zeer uitgebreide anamnese voor diagnosticering. De beste die ik tot nu toe kreeg, ook over comorbide aandoeningen. Deze artsen houden heel goed rekening met bijwerkingsgevoeligheid van medicatie en...

  E-mailadres

  9.1

  Lees meer

  Cardiologiecentrum Stichting CardioZorg - Hoofddorp

  16 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Ik ben in 2022 bij dokter van Campen geweest. 2 uur word er op je ingepraat dat je moet liggen, liggen en nog minder doen. Vervolgens komen de telefonische gesprekken. Niet meer douchen in je pyama...

  E-mailadres

  3.0

  Lees meer

  Cardioloog Campen, C.M.C. van - Hoofddorp

  15 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Mw van Campen, Cardioloog heeft mijn zoon al enkele jaren onder behandeling. Ik ken haar als een betrokken behandelaar met een deskundige, objectieve kritische blik.

  E-mailadres

  9.4

  Lees meer

  Diagnostisch centrum Diagnostiek voor U, locatie Eindhoven, Stratumsedijk - Eindhoven

  11 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Zeer vriendelijk en goed bereikbaar

  E-mailadres

  10

  Lees meer

  (Medisch) Pedicurepraktijk Hallux Medisch Pedicure - Landgraaf

  8 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Houden zo. Alles is goed geregeld en de behandeling is ok.

  E-mailadres Geverifieerd

  10

  Lees meer

  Revalidatiecentrum CIR Revalidatie Zwolle - Zwolle

  7 april 2024 - Geplaatst door de redactie

  Voor mij was het traject een start punt en gaf mij inzichten om mee aan de slag te gaan Het team was goed op de hoogte hoe het met me ging in knelpunten en voortgang ( omdat ik al eerdere disciplines...

  E-mailadres

  7.7

  Lees meer

  Ergotherapiepraktijk Adapt Ergotherapie Den Haag - Den Haag

  28 maart 2024 - Geplaatst door de redactie

  Teleurstellende ervaring. In het begin snel contact en huisbezoek en kreeg de indruk van een deskundig iemand, een oude rot in het vak. Maar het geleverde advies was zeer algemeen van aard en had...

  E-mailadres

  3.5

  Lees meer

  Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Hoograven, Huisartsen - Utrecht

  18 maart 2024 - Geplaatst door de redactie

  Ik ben super tevreden over mijn huisarts, dokter van der Meer. Ze neemt, ondanks de drukte, tijd voor mij als patiënt. Ze denkt mee en leeft mee. Heel blij met een huisarts zoals zij.

  E-mailadres

  8.8

  Lees meer

  Huisarts Mens, E.C.M. - Heerhugowaard

  16 maart 2024 - Geplaatst door de redactie

  Dokter Mens is een geweldig huisarts. Zij is zeer deskundig, heeft een brede interesse en staat open voor nieuwe inzichten in haar vakgebied. Zij is vriendelijk, betrokken, empatisch. Dokter Mens...

  E-mailadres

  10

  Lees meer

  Filters

  Organisatietype

  (Medisch) Pedicurepraktijk (1) Apotheek (4) Arbo- en reïntegratiebedrijf (5) Artsenpraktijk voor alternatieve geneeskunde (24) Cardiologiecentrum (105) Dagbesteding voor mensen met een beperking (1) Meer organisatietypes

  Beroep

  Anesthesioloog (1) Basisarts (8) Bedrijfsarts (3) Cardioloog (43) Diëtist (5) Ergotherapeut (6) Meer beroepen

  Plaats

  Alblasserdam (1) Alkmaar (10) Almelo (1) Almere (15) Alphen aan den Rijn (5) Amerongen (1) Meer plaatsen

  Geverifieerde waarderingen

  Alleen geverifieerde waarderingen tonen (20)

  Waarderingen - ME/CVS (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Catherine Tremblay

  Last Updated:

  Views: 6134

  Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Catherine Tremblay

  Birthday: 1999-09-23

  Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

  Phone: +2678139151039

  Job: International Administration Supervisor

  Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

  Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.